Skip to main content

Automatische APK herinneringen mogelijk

Voorheen diende u een mailing voor een APK herinnering altijd handmatig op te starten, maar vanaf F5-Car versie 4.2.26 is het mogelijk om uw APK herinneringen automatisch per e-mail te laten versturen. U kunt kiezen voor een wekelijkse of maandelijkse frequentie.

Tijdens het opstarten van F5-Car wordt automatisch op de ingestelde tijdstippen een melding gemaakt van hoeveel APK herinneringen u per e-mail kunt versturen en hoeveel APK herinneringen (op papier) kunnen/moeten worden afgedrukt.

Indien er geen e-mailadres bij een relatie bekend is, dan kunt u instellen dat voor deze relaties nog een APK herinnering op papier wordt afgedrukt. Met deze optie kunnen dus alle eigenaren (met en zonder e-mailadres) in bezit van een voertuig met een aankomende APK keuringsplicht worden benaderd.